Banner GSV Roden


* RECREATIEF ZWEMMEN

* AQUAJOGGEN

* WATERBASKETBALLid worden

Lid worden van onze vereniging kan het hele jaar door. Iedereen die overweegt lid te  worden van gSv Roden mag twee keer proefzwemmen. Bij de eerste kennismaking/proefzwemmen ontvangt u een inschrijvingsformulier. Na de tweede keer proefzwemmen kunt u besluiten of u lid wordt. 

U betaald éénmalig € 5,00 inschrijvingsgeld plus een aangepast contributiebedrag voor de rest van het lopende seizoen.


Contributie bedraagt:
Kinderen tot en met 12 jaar
€ 104,00 per seizoen
Kinderen van 12 tot en met 18 jaar
€ 109,00 per seizoen
Volwassenen vanaf 18 jaar
€ 114,00 per seizoen
 

De contributie voor nieuwe leden wordt geïnd per automatische incasso. U dient hiervoor een machtigingsformulier te ondertekenen.

Het lidmaatschap loopt van 1 augustus t/m 31 juli en wordt stilzwijgend verlengt met een jaar. Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie plaats van de contributie.

Het lidmaastschap moet voor 1 augustus van het verenigingsjaar schriftelijk worden opgezegd. Anders bent u nog een verenigingsjaar contributie verschuldigd.


Naast het inschrijvingsformulier ontvangt u een formulier waarin verzocht wordt om een medische verklaring van een (huis)arts of fysiotherapeut. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn bestemd voor onze eigen fysiotherapeute.
U kunt de formulieren ook downloaden en inleveren bij het bestuur.

Aanmeldingsformulier
Medische verklaring
Machtigingsformulier


Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met:


Penningmeester gSv Roden
Stuur een mail naar: penningmeester@gsvroden.nl 
Nieuw

gSv Roden volgt gedragsregels NOC*NSF

Verslag wbb Meppel
Verslag van het eerste waterbasketbaltournooi van het nieuwe seizoen in Meppel.

Verslag wbb Delfzijl
Verslag van het vierde waterbasketbaltournooi van het seizoen in Delfzijl.

Verslag wbb Veendam
Verslag van het derde waterbasketbaltournooi van het seizoen in Veendam.

Verslag wbb Roden
Verslag van het tweede waterbasketbaltournooi van het seizoen in Roden.

Verslag wbb Smilde
Verslag van het eerste waterbasketbaltournooi van het seizoen in Smilde.

Paragames Breda 2013
Verslag van de paragames in Br
eda waar de waterbasketballers aan hebben deelgenomen.
 
Diplomazwemmen
Op woensdag 15 mei 2013 was er diplomazwemmen van gSv Roden in het zwembad de Hullen.